Over

CLAUSTRA collectief voor keramiek & sculptuur.


Claustra /ˈklau̯s.tra/

1. een muur van bakstenen waarvan de uiteinden op de onderliggende baksteen rusten. Hierdoor ontstaan ​​openingen die de gevel een transparant karakter geven. Het resultaat is een samensmelting van schijnbaar onverenigbare aspecten: privacy en transparantie, massa en leegte, licht en zonwering, afsluiting en openheid, grens en relatie.

English
Claustrum (plural claustra) /ˈklɔːstɹəm/

1. A thin, irregular sheet of grey matter underneath the inner part of the neocortex on both sides of the brains of mammals; its exact function is not understood, but it is believed to facilitate coordination between senses.